Ervaringsdeskundigheid - Participatie - Netwerken
Voorzitter Netwerk Beter Samen

Voorzitter Netwerk Beter Samen

Maart 2021 – december 2021

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring met zorg en ondersteuningsvragen op het gebied van ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet voor een betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. Nely is voorzitter van het bestuur van stichting Netwerk Beter Samen.

www.netwerkbetersamen.nl