Ervaringsdeskundigheid - Participatie - Netwerken
Directeur Netwerk Beter Samen

Directeur Netwerk Beter Samen

Januari 2022 – nu

Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie van ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals met eigen ervaring op het gebied van passend onderwijs, zorg, jeugdhulp en andere vormen van hulp.